ติดต่อเราได้ที่นี่


บริษัท เอกราช คอมพิวเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 1805, 1807 ถ.ลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ : 02-349-4600 โทรสาร : 02-349-4609
อีเมล : onlinesales@ek-karaj.co.th
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0-1155-36007-636

Social Presence

ข้อมูลติดต่อแผนกต่างๆ

Service, Technical, Sales, Financial & Accounting, Webmaster & E-Commerce

Service

ติดต่อฝ่ายบริการ ติดต่อแจ้งซ่อม, ส่งซ่อม, เคลมสินค้า, เปลี่ยนสินค้า

คุณกัญณพร ปรีเปรม (ลูกเกด)
โทร. 02-349-4600 ต่อ 118
Email : service@ek-karaj.co.th

คุณปณิดา ขยันการ  (จูน)
โทร. 02-349-4600 ต่อ 119  
Email : service@ek-karaj.co.th

คุณพัชราภา ว.
โทร. 02-349-4600 ต่อ 122      
Email :  patcharapa@ek-karaj.co.th


ติดต่อฝ่ายเซอร์วิสทางไลน์ คลิก เพิ่มเพื่อน


Financial & Accounting

คุณธัญญ์กมน ผิวคำ
Tel. : 02-349-4600 ต่อ 111
Email : thankamol@ek-karaj.co.th


ฝ่ายขาย (สำนักงานใหญ่)

คุณสุจิรา พวงกิจจา
Tel. : 02-349-4600 ต่อ 130
Email : Sujira@ek-karaj.co.th

คุณวรรณพร แสงแผ้ว
Tel. : 02-349-4600 ต่อ 133
Email : Wannaporn@ek-karaj.co.th

คุณภัคภร วาเลย์ดิ
Tel. : 02-349-4600 ต่อ 132
Email : Pakkapond@ek-karaj.co.th

คุณธัชพงศ์ สิงห์โตทอง
Tel.: 02-349-4600 ต่อ 128
Email : thatchaphong@ek-karaj.co.th


ฝ่ายขายออนไลน์

Tel. : 02-349-4600 ต่อ 126, 136
Email : onlinesales@ek-karaj.co.th

สอบถามสินค้า หรือ ขอใบเสนอราคา ได้ที่นี่ คลิก เพิ่มเพื่อน

ฝ่ายขาย สาขา 1

คุณนาริมาน บีดิล(นา)
Tel. : 02-914-4069 
Mobile : 091-770-1878, 095-116-1788
Email : nar@ek-karaj.co.th

คุณจารุวรรณ (จอย)
Tel. :02-914-4069
Mobile : 092-484-7724
Email : jaruwan@ek-karaj.co.th

คุณอำไพ (ต๊ะ)
Tel. : 02-914-4069
Mobile : 084-112-8848 
Email : tah@ek-karaj.co.th

คุณณัฐนิชา (พิม)
Tel. : 02-914-4069
Mobile : 091-890-4687 
Email : pimmy@ek-karaj.co.th

คุณรจนี ในจิตร
Tel. : 02-914-4069 
Mobile : 089-679-2854 
Email : roj@ek-karaj.co.th

คุณนพมาศ สีหะแสง (จอย)
Tel. : 02-914-4069 
Mobile : 089-525-2030 
Email : noppamas@ek-karaj.co.th

คุณไตเติ้ล
Tel. : 02-914-4069 
Mobile : 090-845-4556


ฝ่ายขาย สาขา 3

คุณวีรชน เสนาไชย (Veerachon Senachai)
Tel.: 094-992-6412 
Email: veerachon_s@ek-karaj.co.th

คุณจิรานนท์ ทานนท์ (Jiranon Thanon)
Tel.: 084-761-4379 
Email: jiranon@ek-karaj.co.th

คุณนนทวรพรรษ วรเดชอุดมพงศ์ (Nonthavaraphas Varadechudompong)
Tel.: 089-894-5664
Email: nonthavaraphas@ek-karaj.co.th

คุณจิรกานต์ เลารัมย์   (Jirakarn Luorum)
Tel.: 087-469-6455
Email: jirakarn@ek-karaj.co.th

คุณวาสนา หอมจันทร์ (Vassana Homchan)
Te.: 094-465-5409 
Email: vassana@ek-karaj.co.th

คุณรัจนา ทับทอง (Ratjana Tubthong)
Tel.: 081-850-1736 
Email: ratjana@ek-karaj.co.th

คุณกันตวัฒน์ โพธิ์คุ้ม (Kantawat Phokhum)
Tel.: 086-533-4899
Email: kantawat@ek-karaj.co.th

คุณภัทษร ธนไชยมงคล(Phattasorn Tanachaimongkol)
Tel.: 086-890-7516
Email: phattasorn@ek-karaj.co.th

คุณชัยวัฒน์ สุขอินทร์ (Chaiwat Suk-in)
Tel.: 081-6466045
Email: chaiwat.s@ek-karaj.co.th

Technical Support

ติดต่อด้านเทคนิค ให้คำแนะนำปรึกษาในการแก้ปัญหาการใช้งานเกี่ยวกับสินค้า และบริการ
คุณสุวัจร์  อุบลพืช
โทร. 02-349-4600 ต่อ 138 
Email :  suwat@ek-karaj.co.th

คุณวรวุฒิ   เจริญนิตย์
โทร. 02-349-4600 ต่อ 143 
Email :  vorawut@ek-karaj.co.th

คุณฉัตรชัย เรืองทิพย์
โทร. 02-349-4600 ต่อ 115 
Email : man_ruengthip@ek-karaj.co.th

คุณชัยณรงค์ วรกิจกำจร
โทร. 02-349-4600 ต่อ 140 
Email :  chainarong@ek-karaj.co.th

 


ฝ่ายขาย (สำนักงานใหญ่)

คุณธีระพันธ์ เลิศเขื่อนขันธ์
Tel. : 02-349-4600 ต่อ 124
Email : Theraphan@ek-karaj.co.th

คุณพัณณ์ชิตา วุฒิกุลพิพัฒน์
Tel. : 02-349-4600 ต่อ 127
Email : Panchita@ek-karaj.co.th

คุณลิตา เรืองไชยเดช
Tel. : 02-349-4600 ต่อ 125
Email : Lita@ek-karaj.co.th

คุณอรอุมา จากผา
Tel. : 02-349-4600 ต่อ 129
Mobile : 083-614-4651 
Email : on-uma@ek-karaj.co.th

คุณกนิษฐา คงเปลื้อง
Tel. : 02-349-4600 ต่อ 110
Mobile : 093-162-4651
Email : kanittha@ek-karaj.co.th


ฝ่ายขาย สาขา 2

คุณภัคจิรา จำนงค์
Tel. : 02-948-8070
Mobile : 064-232-4536 , 087-718-6629
Email : phakjira@ek-karaj.co.th

คุณนิชาภา ศุภวัฒน์
Tel. : 02-948-8070
Mobile : 094-426-4653
Email : nichapa@ek-karaj.co.th

คุณโศภิษฐ์ ยืนสุข
Tel. : 02-948-8070
Mobile :089-695-8167
Email : sopit@ek-karaj.co.th

คุณภาวิณี โลจันติ
Tel. : 02-948-8070
Mobile : 081-234-6673
Email : pawinee@ek-karaj.co.th

คุณอนงค์ลักษณ์
Tel. : 02-948-8070
Mobile : 089-110-4494
Email : anonglak@ek-karaj.co.th

คุณสุมณฑา
Tel. : 02-948-8070 
Mobile : 092-343-3882
Email : sumontha@ek-karaj.co.th


คุณวีระกานต์ แก้วบพิตร (Veerakarn Kaewbophit)
Tel.: 089-008-9627
Email: veerakarn@ek-karaj.co.th


ฝ่ายขาย สาขา 3 (โปรเจคทีม)

คุณณัฏฐกันย์ ใจอารีย์
Tel.: 098-5478955, 081-6964116
Email: nattakan@ek-karaj.co.th