บริษัท เอกราช คอมพิวเตอร์ จำกัด ผู้นำด้านไอที

เอกราชคอมพิวเตอร์เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าไอทีทุกชนิด ทุกยี่ห้อ อาทิเช่น Apple, Acer ,APC, Ablerex, Asus, Canon, Cisco, Epson, Eaton, Emerson, Dell, Brother, Fuji-Xerox, HP, IBM, Intel, Lenovo, Microsoft, Ricoh, Samsung และอื่นๆอีกมากมาย ทั้งยังมีบริการที่หลากหลาย ได้แก่ โซลูชั่นสำหรับธุรกิจ ระบบ Information Technology (IT), Wiring, Networking, Software, MA ฯลฯ รวมถึงการบริการหลังการขาย (After-sales service) ที่ถือว่าเป็นจุดเด่นของบริษัทฯ มาโดยตลอด


CCTVจุดเริ่มต้นของกล้องวงจรปิด
           กล้องวงจรปิดหรือCCTV ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเป็นครั้งแรกในช่วงปลายทศวรรษที่ 2513 และนําไปใช้ในระบบการรักษาความปลอดภัยภายในธนาคาร หรือสถานที่ที่ต้องการความปลอดภัยเป็นอย่างมาก เรียกได้ว่ามีการนำกล้องวงจรปิดหรือ CCTV ไปใช้ในวงแคบไม่แพร่หลายเหมือนดังเช่นปัจจุบันอาจจะเป็นเพราะในยุคนั้น ราคาของกล้องวงจรปิดหรือ CCTV มีราคาแพง สําหรับในด้านคณุภาพของภาพที่ออกมานั้น เมื่อเทียบกับสมัยนี้ต้องนับว่าเป็นภาพขาวดําที่ไม่ชัด ไม่ละเอียด เรียกได้ว่ามีคุณภาพที่่แย่เลยทีเดียว ต่อมาก็มีการพัฒนากล้องวงจรปิดอย่างต่อเนื่อง จวบจนกระทั่งปัจจุบันทําใหเกิดการใช้งาน อย่างแพร่หลายมากขึ้นด้วย สําหรับระบบกล้องวงจรปิด CCTV ก็พัฒนาให้สามารถควบคุมการทางานในระยะไกลได้ภาพที่ได้จากกล้องก็มีสีสัันสวยงามีความละเอียดและความชัดเจนของภาพมากกว่าในอดีต


พื้นฐานและระบบการทำงานของระบบ CCTV
           ระบบโทรทัศวงจรปิดCCTV (Closed Circuit Television System) คือระบบการบันทึกภาพ เคลื่อนไหวที่ถูกจับภาพโดยกล้องวงจรปิด ซึ่งได้ติดตั้งตามสถานที่ต่างๆมายังส่วนรับภาพซึ่งเรียกว่าจอภาพ(Monitor)เป็นระบบสําหรับใช้เพื่อการรักษาความปลอดภัยหรือใช้เพื่อการสอดส่องดูแลเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆ ประโยชน์-การใช้งานระบบโทรทัศน์วงจรปิด - ด้านการรักษาความปลอดภัยของบุคคลและสถานที่ - ด้านตรวจสอบการทํางานของเครื่องจักรในโรงงานอตุสหกรรมขนาดใหญ่ ที่ทำงานโดยอัตโนมัติหรือ การทํางานของพนักงาน - ใช้งานร่วมกับระบบควบคุมการจราจร เช่นตรวจสอบปริมาณรถยนต์ ฯลฯ


รับออกแบบ และติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV โดยทีมงานมืออาชีพ ใช้เวลาติดตั้งรวดเร็ว ระบบการเดินสาย (Wiring) เรียบร้อย สวยงาม มีคุณภาพ จากผลงานที่ผ่านมา ลูกค้าต่างพึงพอใจผลงานของเราเป็นอย่างยิ่ง

CCTV Solutions

Right The First Time
ไว้วางใจกับเรา ด้วยทีมงานระดับมืออาชีพ พร้อมรับประกัน 1 ปีเต็ม

Site Reference


Network Infrastructure

           

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่องมาเชื่อมต่อกันเพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้

      1.  เพื่อให้ผู้ใช้สามารถติดต่อสื่อสารกัน
      2. เพื่อให้ใช้ทรัพยากรร่วมกัน
      3. เพื่อใช้ข้อมูลหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน


           ระบบเครือข่าย หรือ เน็ตเวิร์ก (Network) คือระบบที่มีการนำคอมพิวเตอร์มากกว่า1เครื่องมาเชื่อมต่อเข้าเป็นระบบเดียวกัน เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารถึงกันในระบบได้และสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรหรืออุปกรณ์ต่างๆในระบบร่วมกันได้ ระบบเน็ตเวิร์กมีตั้งแต่ขนาดเล็กหรือที่เรียกว่า Home Network ที่มีจำนวนเครื่องในระบบไม่มากนักซึ่งระบบนี้รู้จักหน่วยงานขนาดใหญ่ หรือหน่วยงานที่มีสาขาต่างๆมาก อยู่ในหลายพื้นที่และต้องการติดต่อสื่อสารถึงกันผ่านทางระบบเครือข่ายลักษณะนี้จะเป็นระบบเน็ตเวิร์กขนาดใหญ่ หรือ WAN (Wide Area Network) ซึ่งระบบ WAN นี้เป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีการเช ื่อมโยงกันเป็นบริเวณกว้าง เช่น ระดับจังหวัด ระดับประเทศ เป็นต้น 

           ระบบนี้จำเป็นต้องมีอุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อมากมายและราคาแพงการเชื่อมต่อนั้นอาจจะใช้สายโทรศัพท์, สายเคเบิล , เส้นใยแก้วนำแสง(Optical Fiber)หรือดาวเทียมก็ได้และระบบเครือข่ายอีกระบบหนึ่งที่รู้จักกันดีนั้นก็คือ Internet ระบบอินเตอร์เน็ตเป็นการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าด้วยกัน ทำให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทั่วโลก โดยที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับการติดต่อสื่อสารวิธีอื่นๆ

Network Infrastructure

Right The First Time

ไว้วางใจกับเรา ด้วยทีมงานระดับมืออาชีพ พร้อมรับประกัน 1 ปีเต็ม

Site Referencedata center

           มาตรฐานการออกแบบศูนย์สำรองข้อมูล โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานศูนย์ข้อมูล ทั้งการออกแบบระบบ โดยรวมอุปกรณ์ที่เลือกใช้การติดตั้งที่ถูกต้อง รวมถึงการบำรุงรักษาที่ถูกวิธี ผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบการออกแบบ หรือปรับปรุงศูนย์ข้อมูลจำเป็นต้องศึกษา ติดตามระบบที่ทันสมัยมาปรับใช้กับศูนย์ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานสากล สามารถตอบสนองความต้องการขององค์กร หรือลูกค้าได้เป็นอย่างดี หลักการออกแบบ เนื่องจากศูนย์ข้อมูลต้องให้บริการตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ตลอด 7 วันต่อสัปดาห์ จึงจำเป็นต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวก ที่สนับสนุนอุปกรณ์หลักให้เป็นไปตามมาตรฐานต่างๆที่ถูกนำมาใช้ออกแบบ เช่น UPTIME , Bicsi , ANSI/TIA 942, ASHRAE, NFPA 13, NFPA 750, NFPA2001, มาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้าแห่งประเทศไทย และมาตรฐานดาต้าเซนเตอร์แห่งประเทศไทยของวิศวกรรมสถาน เพื่อให้ศูนย์ข้อมูลบรรลุจุดประสงค์ ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญที่ต้องพิจารณาในการออกแบบ ดังนี้1. การเลือกสถานที่ติดตั้งศูนย์ข้อมูล
การเลือกสถานที่ตั้งของข้อมูลต้องคำนึงถึงความปลอดภัยรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติ อุกทกภัย วาตภัย พายุหิมะ ภูเขาไฟระเบิด รวมทั้งภัยที่เกิดจากการจลาจล ที่เกิดจาการกระทำของมนุษย์ เช่นการลอบวางระเบิด การก่ออาชญากรรมรูปแบบต่างๆ

 2. ระบบไฟฟ้า
ระบบไฟฟ้าในศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก แหล่งจ่ายไฟฟ้าหลักต้องมีขนาดเพียงพอต่อการใช้งานและรองรับได้อย่างเหมาะสม ปัจจุบันออกแบบให้เป็นแบบ Dual Source สำหรับอุปกรณ์ โดยมีระบบสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) ทั้งแบบที่เป็น Dynamic หรือ Static UPS รวมทั้งมีระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอัตโนมัติ (Generator System) เพื่อสำรองไฟฟ้าใช้ในกรณีที่เกิดไฟฟ้าขัดข้อง

 3. ระบบโครงสร้างเครือข่ายภายในศูนย์คอมพิวเตอร์
การเชื่อมต่อภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ มีความจำเป็นต้องใช้สายสัญญาณเชื่อมต่อจำนวนมาก และหลายแบบ เช่น สาย UTP, สาย Coaxial และสาย Fiber Optic ซึ่งต้องคำนวณถึงจำนวนสาย และปริมาณอุปกรณ์ โดยคำนึงถึงมาตรฐานหลักได้แก่ ANSI/TIA942 ซึ่งต้องกำหนดตำแหน่งห้อง อุปกรณ์ และแหล่งกระจายสายสัญญาณให้เหมาะสม

 

4. ระบบปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น
ระบบปรับอากาศในศูนย์คอมพิวเตอร์ จะถูกออกแบบให้ใช้ระบบปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น (Precision Air Condition System) ความร้อนที่เกิดจากการทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นภาระความร้อนที่เรียกว่า ความร้อนสัมผัส (Sensible Heat) ใช้ในการพิจารณาขนาดทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศที่ต้องควบคุมที่อุณหภูมิ 22+/- 2 องศาเซลเซียล รวมถึงต้องออกแบบการกระจายลมด้วย อย่างเช่น ออกแบบให้มีการกระจายลมใต้พื้นยก

 

5. ระบบรักษาความปลอดภัย
ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ควรมีระบบรักษาความปลอดภัย ซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลที่มิได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำความเสียหายได้ ระบบรักษาความปลอดภัยเชิงกายภาพ ประกอบไปด้วย ระบบควบคุมการเข้า-ออกอัตโนมัติ ระบบกล้องวงจรปิด ระบบตรวจจับน้ำรั่วซึมใต้พื้นยก ระบบตรวจจับควันความไวสูง ซึ่งทำงานประสานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

6. ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ ที่ถูกออกแบบในปัจจุบัน คือระบบดับเพลิงแบบอัตโนมัติโดยหมอกน้ำ (Water Mist System) ซึ่งหัวจ่ายจะปล่อยละอองน้ำที่มีลักษณะเป็นหมอกน้ำแต่ละหยดมีความละเอียดไม่ถึง 100 ไมครอน หรือ ระบบดับเพลิงด้วยสารสะอาด ไม่ว่าจะเป็น IG-100, IG-55, Novec1230 ที่สามารถนำมาใช้ในศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยอ้างอิงมาตรฐาน NFPA2001

          


Site Reference

Network Infrastructure

บริษัท สหไทย เทอร์มินอล

CCTV

บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก วินเทค (ประเทศไทย) จำกัด

Network Infrastructure

บริษัท แอมพาส อินดัสตรี จำกัด

Network Infrastructure

บริษัท บาจา ประเทศไทย

CCTV

บริษัท บี.เค.เจ. เอนจิเนียริ่ง จำกัด

Network Infrastructure

บริษัท แคร์ แอน คลีน จำกัด

Network Infrastructure

บริษัท โตโยต้า ชัยรัชการ จำกัด

Network Infrastructure

โรงเรียนมัธยมวัดดาวคะนอง

Data Center Room

บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด

Network Infrastructure

บริษัท อิด้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

Data Center Room

บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด

CCTV

บริษัท มิตซุย โอ.เอส.เค. ไลนส์ (ประเทศไทย)

CCTV

บริษัท พีเจ้น อินดัสทรีส์ จำกัด

Network Infrastructure

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

CCTV

สำนักงานประกันสังคมเขต 7

Network & CCTV

อพาร์ทเม้น ลาดพร้าว 22 (Rest 22)

CCTV

บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด

Network Infrastructure

เชลล์ ประเทศไทย

Network Infrastructure

บริษัท สยาม เซร่า เอฟบี จำกัด

Network Infrastructure

บริษัท ซินโฟเนียร์ เทคโนโลยี จำกัด

Installation a Projector

โรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ สุขุมวิท

Network Infrastructure

บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก วินเทค (ประเทศไทย) จำกัด

Data Center Room

บริษัท ซินเนอร์จี้ เอนเนอร์จี้ (ไทยแลนด์) จำกัด

Network Infrastructure

บริษัท ไทยตาบูชิอีเล็คทริค จำกัด

Network Infrastructure

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

Network Infrastructure

โรงเรียนวัดดอนทอง

Network Infrastructure

โรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ สุขุมวิท

Network Infrastructure

สนามกอล์ฟ ซัมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟ คลับ

Network Infrastructure

บริษัท วูดดี้ เวิลด์ จำกัด

Maintenance

           ท่านทราบหรือไม่ว่า กล้องวงจรปิดจะมีอายุการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น หลังจากนั้นจะเกิดการเสื่อมสภาพของตัวเซ็นเซอร์รับภาพ (CCD) ซึ่งทำให้คุณภาพของภาพที่ได้ลดลง จนไม่อาจจะระบุหน้าตาของคนร้าย หรือระบุการกระทำผิดได้ นอกจากนี้ความร้อนของหม้อแปลงที่เสื่อมสภาพของกล้องวงจรปิด หรือความเสื่อมสภาพ ของสายสัญญาณภาพอาจนำอันตรายมาสู่ที่พักอาศัย หรือทรัพย์สินของท่านได้ เพื่อให้ระบบกล้องวงจรปิดของท่าน ทำงานอย่างปลอดภัยมีประสิทธิภาพสูงสุด การดูแลรักษาอุปกรณ์ และตรวจสอบระบบการทำงานของอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น

ทำไมต้องเป็นบริการจาก Ek-karaj Computer เท่านั้น

- ความน่าเชื่อถือกับความเป็นมืออาชีพในด้านกล้องวงจรปิดและระบบคอมพิวเตอร์
- ช่างตรวจสอบเป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมแล้ว
- อุปกรณ์การทำงานและอะไหล่นำเข้ามีพร้อมอยู่ตลอดเวลา - การให้บริการที่รวดเร็ว และเอาใจใส่ - มีรายงานการตรวจสอบ หลังเข้าตรวจสอบระบบให้กับหัวหน้างานหรือเจ้าของกิจกรรมทุกครั้งที่ให้บริการ

บริการของเราครอบคลุมอะไรบ้าง

- ตรวจสอบประวัติการทำงานของกล้องและเครื่องบันทึกทั้งหมด
- ตรวจสอบอุปกรณ์เชื่อมต่อทุกส่วนของระบบกล้องวงจรปิด นับตั้งแต่ระบบสายสัญยาณภาพ,ความร้อนของหม้อแปลง,การทำงานของเครื่องบันทึกภาพ,การเชื่อมต่อสายสัญญาณภาพกับอุปกรณ์เครื่องบันทึกภาพ
- ทำความสะอาดตัวกล้อง กล่องครอบกล้องและเลนส์
- ปรับมุม และองศาของกล้อง หากมุมภาพเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
- ตรวจสอบการทำงานของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในการดูภาพผ่านอินเทอร์เน็ต
- มีรายงานการตรวจสอบ เพื่อให้ลูกค้าทราบถึงสถานะการทำงานของระบบกล้องวงจรปิดของตนเอง


Contact

1805,1807 Lasalle Road, Bangna Tai, Bangna, Bangkok 10260

Tel : 02-349-4600 Ext : 142,145 | Fax : 02-349-4609 | Website : www.ek-karaj.co.th