ให้บริการวางระบบหลากหลายรูปแบบทั้ง Cable LAN, Fiber Optic, Telephone, Coaxial ให้บริการโดยผู้เชี่ยวชาญ Network Engineer
และระบบเคเบิ้ล ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบเครือข่ายภายในองค์กร

คุณสมบัติและบริการ

      - แนะนำให้คำปรึกษา ติดตั้งวางระบบ Network & Cabling
      - ออกแบบ ติดตั้งระบบเครือข่าย วางระบบเครือข่าย LAN
      - งานจัดสาย Lan, Fiber Optic, สายไฟฟ้า ภายในตู้ Rack
      - ทำพื้นยก (Raise Floor, Access Floor) Server Room
      - ทำระบบไฟฟ้าในห้อง Server ติดตั้งเครื่องรักษาระดับกระแสไฟฟ้า, เครื่องป้องกันไฟฟ้ากระชาก
      - ติดตั้งตัว Access Control
      - ระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศ Server Room
      - จำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานผ่านการทดสอบโดยทีม Network Engineer
      - ควบคุมงานการติดตั้งระบบโดยทีม Network Engineer
      - รับประกันงานติดตั้ง ดูแลและบริการผ่านศูนย์